Oprogramowanie typu CRM bardzo dobrze sprawdza się w komunikacji z klientem. Jednak drugim możliwym zastosowaniem, dzięki interdyscyplinarności funkcji jest zarządzanie relacjami wewnątrz-firmowymi. Właśnie takie rozwiązanie sprawdza się u naszego klienta Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

Celem Poradni jest udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej, dzieciom, młodzieży i dorosłym, jak również propagowanie oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych. W przypadku takich ośrodków nie możemy tutaj mówić stricte o klientach, ale o pacjentach. Jednakże odnośnie pacjentów ewidencjonowanych w systemie również potrzebne jest:
– określenie i notowanie historii relacji,
– szczegółowy opis każdej wizyty,
– zaplanowanie kolejnych wizyt, z wyszczególnieniem ich na kalendarzu specjalisty,
– przypisanie odpowiedniego specjalisty prowadzącego.

Wykorzystując funkcjonalności stworzone z myślą o tworzeniu bazy klientów mogliśmy zagwarantować powyższe wymagania dotyczące ewidencji pacjentów. W takim rozumieniu, użytkownikami aplikacji CRM są specjaliści, pedagodzy, psychologowie, lekarze. Administratorem systemu natomiast jest obsługa sekretariatu, który ma bezpośredni kontakt z klientami.

Administracja (sekretariat) Specjalista
– kontaktuje się z pacjentem – widzi zadania przypisane przez sekretariat
– rejestruje pacjenta do specjalisty – widzi wszystkie wizyty pacjenta wraz z opisami i komentarzami
– monitoruje kalendarz pracy specjalisty – dodaje dokładny opis wizyty
– widzi historię wizyt pacjenta u danego specjalisty

Podsumowanie

Jak widać, odpowiednie zmodyfikowanie systemu CRM pozwala na jego użytkowanie w wielu branżach. W każdym przypadku, gdzie warto i należy dbać o relację między organizacją, a jej odbiorcami – tam zastosowanie znajdzie system klasy CRM.  Doświadczeni tym wdrożeniem, postanowiliśmy stworzyć system wewnętrznej administracji, w której sterujemy użytkownikami aktywnymi oraz biernymi. Obecnie sama modyfikacja jest w trakcie testów, natomiast więcej opiszemy wkrótce.

Dodaj komentarz